Полезна информация за домашните любимци и обяви за животни
Правила и общи условия на сайта

І. ПРАВИЛА

А. Специфични правила на секция „ВНИМАНИЕ” - допълнение към ОБЩИ ПРАВИЛА

1.Постинги, които не се в съзвучие с тематиката на тази секция, нямат да бъдат одобрявани за публикация.
В тази секция можете да споделите с други посетители и стопани на домашни любимци:

- трудностите през които сте преминали при отглеждането на вашите домашни любимци

- нещастията, които са сполетели домашните ви любимци

- предупреждения относно опасни храни, медикаменти или практики на ветеринари

Случайно публикувани теми, неотговарящи на тематиката и описанието на секцията, ще бъдат премахвани по преценка на модераторите/администраторите.

2. В тази секция не се допускат рекламни обяви и теми, както и елементи от съдържанието на темата представляващи тенденциозна реклама или агитация в полза на сайт, фирма, лице, продукт или услуга.

Чл. 33. (1) от ЗЗП
Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.

3. В коментарите си дайте изрично да се разбере, че написаното е ВАШЕТО МНЕНИЕ, не ангажирайте друг с него и не осъждайте някого като извършител, освен ако същия не е осъден за деянието си от правораздавателна инстанция!

Споделяйте мъката си, но не публикувайте обвинения в случай, че не разполагате с доказателства, които биха издържали в съда. Епикризи, платежни документи и свидетели са важни, но често недостатъчни особено ако свидетел е Ваш близък роднина. Искрено съчувстваме на Вашите страдания, но чисто емоционалните аргументи биха имали твъде ниска стойност при евентуален съдебен процес. Не разчитайте на морала и етиката на засегналите Ви лица. Най-често, когато не са с отклонения, това са хора за които деянието е бизнес, който биха защили по всякакъв начин.

Б. Специфични правила на секция „ОБЯВИ” - допълнение към ОБЩИ ПРАВИЛА

4. В тази секция могат да се публикуват само обяви касаещи безвъзмездно предоставяне и/или търговия с домашни любимци и селскостопански животни, както храни, услуги и принадлежности за тях. Обяви, които не се в съзвучие с тематиката на тази секция, нямат да бъдат одобрявани за публикация.

Не се препоръчва посочването на лична контактна информация различна от e-mail и/или номер на мобилен телефон.

Случайно публикувани обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на секцията, ще бъдат премахвани по преценка на модераторите/администраторите.

В. ОБЩИ ПРАВИЛА - валидни за ВСИЧКИ СЕКЦИИ

5. Гневни или оскърбителни постове насочени към авторите на теми и/или обяви или администраторите на сайта няма да бъдат толерирани и ще бъдат премахвани.

Постинги съдържащи опити за предизвикване на словесни войни и насаждане на неприязън към потребители/група потребители, както и пренасянето на скандали от други сайтове и форуми са забранени.

Постинги показващи неуважение към други потребители на сайта или техните чувства ще бъдат изтривани.

6. Публикуването на порнографски снимки и текстове, както и ползването на груб език е забранено.
Администраторите си запазват правото да редактират постинги без предупреждение единствено с цел отстраняване на правописни грешки, но не се задължават със същото.

7. Публикуването на картинки трябва да бъде съобразено с максимално допустимите размери и обеми.

8. Заглавието на нова тема или обява трябва да е съобразено със съдържанието на темата/обявата.

9. Спамът и флудът са забранени
Спам - оф-топици, рекламни съобщения и др.
Флуд (flood - наводнение, потоп) – напр. многократно изпращане на тема с едно и също съдържание.
Ако имате да кажете нещо - изразете го с повече от една дума. Пускането на едносрични постинги, публикации с емотикон без текст, постинги "запис", както и публикации с цел трупане на брой мнения не се толерират!

10. Забранено е пускането на теми и постинги, съдържащи политическата пропаганда, краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност, теми и мнения, целящи създаване на смут и предизвикване на страх, подклаждане на масова паника, както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи.

11. Забранява се пускането на постинги с изображения на явни зверства и жестокости, както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи.

12. Забранена е регистрацията и активното използване на повече от един прякор от един и същи потребител.

13. Писането на кирилица е задължително.
Изключение са само потребителските имена, които са на латиница

Дори и да нямате инсталирана кирилица на компютъра си - има достатъчно варианти и програми за кирилизиране.

Модераторите имат право да редактират и/или трият теми, написани на латиница, както и да правят забележки на потребителите, публикуващи теми и мнения на латиница.

Модераторите си запазват правото да променят, преместват или да премахват постинги по тяхна преценка.
Счита се за меродавна тяхната преценка, а не тази на потребителите.

14. Собствениците, администраторите и модераторите на сайта носят отговорност единствено и само за публикациите, направени от самите тях и НЕ носят отговорност за теми, съобщения (публични или лични), обяви и други изразени на сайта от други потребители
Всеки потребител е отговорен за собствените си думи, публикации и действия в секциите на този сайт.
Информация, идентифицираща конкретен потребител не се предоставя на трети лица, освен в случай на официално изискване на информацията от страна на оправомощени органи (полиция, следствие, прокуратура, съдебна инстанция и др.)

ЗЕТ
Глава четвърта.
ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Липса на общо задължение за наблюдение на информацията
Чл. 17. Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

15. Силно нежелателно е публикуването на лични данни - ЕГН, номер на лична или кредитна карта, точен адрес, както и стационарни телефонни номера, а когато данните са чужди, то това е абсолютно забранено.

Изключение могат да правят само публично достъпни адреси и телефони на ветеринари, клиники, магазини, институции и т.н.

Постинги, съдържащи персонални данни, различни от телефон и e-mail при възможност се редактират с оглед запазване сигурността на потребителите и предпазване от недобросъвестно ползване на личните им данни.

Възможно е получаване на спам съобщения от Е-мейл адреси посочени в постингите, тъй като всеки сайт в Интернет се преглежда от роботизирани машини.

При желание на потребител може да бъде изтрит както профила му, така и направените през този профил публикации.

ІІ. Отговорности

Достъпът и използването на този сайт предполага Вашето автоматично съгласие със следните условия:

 1. Чрез достъпа до този сайт Вие изразявате съгласие, че употребата на сайта и съдържащата се в него и прилежащите му секции информация е изцяло на Ваша отговорност.
 2. bongoforever.info не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последвали или предизвикани щети, причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт и прилежащите му секции, както и за грешки или пропуски на информацията в сайта.
 3. bongoforever.info предоставя включената в сайта информация само за общообразователни и информационни цели. Тази информация не е предназначена да замени напътствия, назначено лечение или препоръки на ветеринарните специалисти.
 4. Преди да започнете употреба на някой лекарствен продукт или терапия, посочени в сайта и прилежащите му секции, потърсете съвета на надежден ветеринар.
 5. bongoforever.info не се задължава с нищо по отношение на всяка комуникация или информация (включително такава, обменяна посредством дискусии, изпратени от потребителя до и през този сайт).
 6. Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор и/или потребителят, изпратил дадения материал. bongoforever.info не поема отговорност за съдържанието, ползата, истинността и точността на потребителските теми и мнения.
 7. Авторите на материали имат право да променят, изтриват или допълват вече качен свой материал без да известяват за това други потребители на сайта.
 8. Връзки към други сайтове.
  bongoforever.info не дава гаранция за функционирането на тези сайтове, както и не поема отговорност за съдържанието, точността и пълнотата на информацията, която се съдържа в тях и не носи отговорност за щети или загуби от какъвто и да е род, причинени от съдържащата се информация.
 9. Администраторите на bongoforever.info си запазват право на промени в дизайна на сайта по всяко време без предизвестие.