Полезна информация за домашните любимци и обяви за животни
Обучение на кучето

Обучението и дресировката представляват система от правила и подходи, с помощта на които кучето изработва определени трайни навици, необходими за управляване на неговото поведение при използването му за различни дейности. Чрез целенасочено обучение човекът е научил кучето да извършва конкретни и често пъти сложни дейности. Това се дължи главно на обстоятелството, че кучето притежава високо развита нервна система . Чрез обучението в животното се изграждат необходимите условни рефлекси. Условните рефлекси представляват ответна реакция на кучето към външни и вътрешни дразнители. Условните рефлекси възникват и съществуват само при определени условия, придобиват се през индивидуалния му живот и по това се различават от безусловните рефлекси, които се предават по наследство т.е. те са вродени.

Как се изграждат условните  рефлекси? Основа за тяхното създаване са вродените, унаследени безусловни рефлекси. Ако на фона на действието на постоянен дразнител (предизвикващ безусловен рефлекс) се задейства друг безразличен за животното дразнител, които не е в състояние сам да предизвиква безусловен рефлекс, то след няколко поредни съвместни действия на двата дразнителя постепенно само с действието на безразличния за животното дразнител започва предизвикването на условен рефлекс. За изработването на условен рефлекс е необходимо някои безразличен за животното дразнител системно и многократно да съчетава с едновременно действие на безусловния дразнител, като е добре включването на безразличния дразнител да започва малко по-рано от безусловния. При дресировката е необходимо у кучето да се изработят условни рефлекси, т.е. навици да отговарят на различни сигнали на човека по определен начин. Записвайки се Вие и вашето куче в курс за обучение, получавате пакетна услуга. По преценка на треньора индивидуалните уроци могат да се удължат. С помощта на курса могат да се дадат насоки за справяне с най-често срещаните проблеми при възпитанието. Най-общо те могат да бъдат класифицирани по следния начин:

1. Извикване на кучето при нас:

На първо място се набляга на приучаването на кучето да идва при стопанина по команда. Един от най-често срещаните проблеми е невъзможността да извикаме кучето при себе си, когато пожелаем. Затова обръщаме особено внимание на тази команда, която може би е и най-важната.

2. Забранителна команда:

Не по-маловажна команда е забранителната, при която кучето трябва да прекрати нежеланото действие и поведение.

3.  Команда „До мен!”:

Естествено не искаме кучето да ни тегли по време на разходка. Изключително важно е да се научите да се справяте с този проблем.

4.  Изпълняване на команда „Седни!”:

Няма как да пропуснем най-често използваната команда „Седни!”. При нея кучето сяда и остава спокойно, докато не последва освобождаваща команда.

5. Команда „Легни!”:

Намира приложение, когато се налага престой с удължено времетраене.

6.  Изграждане на правилни взаимоотношения с кучето:

Едно от най-важните неща при обучението на кучета е да научим стопанина кога и как да похвали и награди  кучето или съответно да коригира негово неправилно действие и поведение.

7. Правилно разчитане езика на тялото:

Заниманията и обучението може да се провеждат ежедневно, но не повече от 15 минути, тъй като претоварване кучето се уморява, става вяло и непослушно. Препоръчва се упражненията да се разнообразяват и между тях да се правят продължителни паузи. В началото е по-добре обучаващият и кучето да са сами. Винаги при контакта с кучето трябва да се използват едни и същи думи. Постоянно повтарящите се думи се наричат звукови сигнали – команди, които трябва да са кратки и звучни и да се произнасят с определена интонация на гласа. Колкото по-отчетливо и внушително се произнасят се произнасят те, толкова по-бързо определена команда се усвоява от животното.  Най- добър ефект са следните методи за обучение:

- Поощрителен метод. Обучението се изгражда изключително въз основа да хранително-вкусово възбуждане (т.е. лакомства, давани на кучето), без физическа принуда. В резултат лесно се установява контакт между дресьора (или собственика) и кучето и бързо се изгражда условен рефлекс. Този метод е основата на обучението при домашни условия.

 

- Механичен метод. За въздействие се използват дразнители, причиняващи болезнени усещания (рязко дърпане на повода или удар). При този метод може да се получат резултати на безотказно изпълнение на всички команди, но само при кучета със силен (уравновесен, възбудим или инертен) тип нервна система. Недостатък на този метод е, че кучето изпълнява покорно заповедите на своя господар.Често използван в цирковата дресура.

 

- Контрастен метод. Обучението се основава на въздействието на  поощрителните и механичните дразнители. Първо се използва механичния дразнител за принуждение и след като кучето изпълни желаното действие, то се поощрява с лакомство, погалване или похвала. Методът е особено подходящ при обучение в домашна обстановка.

 

- Подражателен метод. Използва се способността на младите кучета да подражават на възрастните обучени кучета. Този метод се прилага при дресировка на ловни и служебни кучета.

 

 Тези методи и обучения, трябва да започнат веднага, след като кучето влезе във Вашия дом. Дву-тримесечно кученце може да се научи на основните изисквания: да усвои хигиенни навици, да спи на точно определено място, да научи името си и да се отзовава на повикване, да се разхожда с повод и др. Хората, които се заемат да отглеждат куче в дома си, трябва да знаят някои неща за него и да имат достатъчно търпение и време. Основното възпитание трябва да започне още от 8-9 седмица. За изграждане на определени навици трябва да се прилагат следните методични правила:

 

1) Да се установят правилно взаимоотношения, т.е. контакт с обучаваното куче.

 

2) За условни дразнители да се използват звуковите (словесни) дразнители, прилагани под формата на команди, съчетани с жестове.

 

3) В началото условните дразнители да се подкрепят с механичен дразнител – натиск с ръка или подръпване с повод, след което да се дава поощрение – лакомство.

 

4) Да не се крещи или физически да се наказва непослушното кученце. Командите да се подават строго, но с приятелски тон.

 

5) Командите да са лесни за усвояване и да се състоят почти винаги от една дума, напр. „седни!”, „мирно!”, „ела!” и „долу!”.

 

6) Веднъж избрана, командата никога не трябва да се сменя.

 

7)  Да не се пристъпва към обучение веднага след хранене на кучето.

 

8) За препоръчване е на всеки 10-15минути да се правят почивки. За да може кученцето да си почине и когато се възобнови дресурата, то да бъде отново концентрирано.

 

Преди да започнете каквото и да е обучение трябва да научите кучето си реагира и привиква на името си. Каквото и да е то, трябва да помните, че името не е команда, а само звуков сигнал, който привлича вниманието на кучето. В началото името трябва да се повтаря много често. При реагиране поощрете кучето с погалване и му дайте някакво лакомство. Обикновено при назоваване на името му кученцето реагира, като повдига глава от постелката и насочва поглед към вас. Упражнението повтаряйте по няколко пъти, преди да оставите окончателно храната на разположение на кученцето. Само след три – четири дни вашето кученце вече ще знае името си. Така че преди всичко ви е необходимо търпение, което по късно многократно ще бъде възнаградено.  За правилно домашно обучение е важно да се обърне сериозно внимание на хранителния режим на малкото мъниче. Малките кученца трябва да се хранят със специално предназначени за техните нужди храни най-малко по три пъти на ден. Постепенно броят хранения може да бъде сведен до две на ден след навършване на четири-пет месечна възраст, а след осмия месец кученцата могат да се хранят и само по веднъж на ден. Прясна вода в чиста купичка трябва винаги да стои до купичката с храна, за да може кученцето да пие, когато пожелае. Ако кученцето приема трудно сухата храна, може да използвате топла вода или мляко, за да я навлажните и по този начин да окуражите малкото да се храни. Трябва да се има предвид, че млякото може да причини хранителни разстройства, ако приеманото количество е твърде голямо. Добре е да изградите хранителен режим на кученцето – по едно и също време и на едно и същи място. Не бива да давате на кученцето остатъци от масата или друг вид храна за хора , защото по този начин ще стимулирате “просенето” на храна и ще разглезите кучето по отношение на храната. Кучетата, които се хранят балансирано, не се нуждаят от хранителни добавки като витамини, минерали или месо. Когато кучето достигне зряла възраст, неговите хранителни нужди се променят и то трябва да започне да приема храна, която отговаря на тези нужди. Дажбите за на кучета в зряла възраст варират в зависимост от тяхната порода, активност, метаболизъм и предпочитания на собственика. Независимо дали кучето се храни веднъж или два пъти на ден е важно да се изгради режим с определено време и място за хранене. Видове храни също заемат важно място в обучителния процес, защото балансираното хранене е в основата на добрата комуникация между стопанин и домашен любимец.

 Храните могат да се класифицират по много показатели, но най- честата класификация е по: влажност, цена, вкусови качества и хранителни вещества на килограм или грам храна. Консервираните храни са с най-високи вкусови качества сравнени с полу-влажните и сухите продукти. Веднъж отворена, консервираната храна трябва да се съхранява в хладилника за не повече от три дни. Сухите храни се състоят от хрупкави кубчета, които спомагат за разграждането на плаката и зъбния камък . Тези храни остават по-дълго свежи в сравнение с полу- влажната и консервираната храна след като се отворят.  Разработените храни специално за малки кученца обикновено имат по-високо съдържание на хранителни вещества, които кученцата трябва да приемат през периода на растеж и развитие. Друг вид специализирани храни са тези с по-високо съдържание на протеини и калории , които дават допълнителна енергия на малките кученца и на ловните породи. Други са с по-малко съдържание на калории и мазнини , за да помогнат на по-малко активните и по-възрастните кучета да подържат оптимално тегло. Много стопани на домашни любимци не осъзнават, че хората и кучетата имат различни хранителни нужди. Това означава, че ако дадено куче се храни с остатъци от масата или друг вид човешка храна, може да възникнат здравословни проблеми, като наднормено тегло или определени болести свързани с храненето. Кучетата се нуждаят от пълноценна и балансирана храна, съобразена с особеностите на техните организми и метаболизъм. Качествените индустриално приготвени храни са специално разработени, за да отговорят на нуждите на кучетата, като в същото време са изключително удобни и ви спестяват време и усилия. Добре е да изградите хранителен режим за вашето куче, за да избегнете натрупването на излишни килограми. Най-добре е да храните кучето си по време на вашата закуска или вечеря. Следвайте инструкциите върху опаковката на храната и позволявайте на кучето си да се храни само по 15 мин, след което отстранявайте купичката с храна. В този случай много е важно да знаете че:

- Млякото е храна , не заместител на водата.

- Честото добавяне на сурови яйца към храната може да доведе до дефицит на биотин, което води до дерматит, загуба на козина и забавен растеж.

- Някой сурови риби водят до загуба на витамина тиамин .Симптомите за дефицит на тиамин са загубата на апетит, слабост, припадане и дори смърт.

- Суровото месо съдържа паразити и бактерии и не е източник на балансиран хранителен режим. Въпреки че, месото е източник на протеини, то има малки количества калций, минерал, от който кучетата се нуждаят за правилен растеж на зъбите и костите.

- Суровият дроб , даван ежедневно в големи количества , може да доведе до отравяне с витамин А.

- Никога не давайте на кучето си кости!

 

Един от най-важните проблеми е обучението за ходене по малка и голяма нужда. То трябва да започне веднага, щом кучето започне да приема твърда храна ( около 6 седмици след раждането ). Не го изнасяйте на ръце, нека то върви с вас, за да научи маршрута. Ако живеете в апартамент или през деня отсъствате продължително време, определете една стая, чийто под може да бъде покриван с хартия, и оставете кученцето в нея. Бъдете търпеливи – никога не  наказвайте възпитаника си за това, че възприема бавно или за случайни грешки. От друга страна, когато то изпълнява всичко правилно, проявете задоволство, поощрете го с лакомство и го погалете. Всичко това може да се осъществи и под формата на игра. Малкото обича да си играе, да гризе всичко, което му попадне – най-често обувки. За да ги спасите, необходимо е да му набавите няколко предмета, които да не може да глътне или да отхапе от тях парче. Подходящи са играчки от твърд каучук, плътна гума, които кучето да гризе (изискват го растящите му зъби). Много подходяща за игра и гризане е тенис топка или друга подобна. Абсолютно сигурно е, че ако не предоставите на възпитаника ви така необходимите му играчки, той ще започне да разваля обувките и мебелите. Кучето не може да отличи старото от новото. В случай, когато се е наложило кученцето да остане само вкъщи, и прибирайки се, заварвате бъркотия, не бива да започнете да му се карате и да го биете. Запомнете, че кученцето улавя и схваща само интонацията на вашия глас, без да разбира смисъла на думите.   По принцип кученцето трябва да бъде наказано само ако е прекалило с нещо или е извършило нещо нередно. Бъдете много внимателни когато наказвате! Каквото и да е направило, кученцето трябва да усети не само строгост, но и добронамерено отношение, иначе ще престане да ви вярва и да идва, когато го викате.

 

Предходното обучение за ходене по нужда е свързано с биологичния режим на малкото кученце и с съпровождащите го ваксини. Малкото куче може да излиза на улицата, след като навърши два месеца и половина. Всичко зависи от годишното време , температурата навън и от породата. След ставане от сън е необходимо веднага да изведете кучето на разходка, за да се раздвижи и да свърши своите физиологични нужди. Към воденето на повод трябва да започнете да приучвате малкото куче още от първите му извеждания. Обикновено кученцата не реагират на нашийника и много бързо свикват с него. Наложително е при по едро или по – агресивно куче след време да се поставя намордник, към които също трябва да го привикнете отрано.По време на разходка се старайте да водите кучето винаги от лявата си страна. Не бива да извеждате кучето на разходка веднага след хранене, както често се практикува. Добре е около час то да лежи спокойно, докато стомахът му смила храната. Разходката, тичането и играта след ядене при пълен стомах се отразява неблагоприятно върху неукрепналия организъм.   Още от първия ден трябва да започнете да храните кученцето задължително на едно и също място. За целта са необходими две панички – за храна и за вода, които трябва ежедневно да се измиват с гореща вода.

 

 Не на последно място трябва да обърнете внимание на един много важен фактор-  да определите мястото, където кучето ще спи. Най-добре е да се избере подходящо кътче, където никой да не му пречи. Смяната на обстановката е стресов фактор за вашия питомец – откъснат от майка си, от братята и сестрите си, от познатите миризми, поради което изпитва страх. По-добре е кученцето да „поплаче”, да полае и поскимти и една – две нощи да не спи, но след това то ще свикне и винаги ще знае определеното му място.